Flytt till Göteborg

Jag var 21 ½ år när jag kom in på universitetet och började mitt nästa stora äventyr. Vi skulle lämna Jönköping och flytta till Göteborg. Utbildningen skulle hålla på i 4,5 år så det kändes givet att vi båda skulle flytta dit. Anders arbetade inom kriminalvården i Jönköping och kunde bli överflyttad till kriminalvården i Göteborg