Häftig upplevelse på jobbet

En annan upplevelse jag minns väldigt tydligt hände på jobbet. Jag hade en elev som inte riktigt funkade på textilslöjden. Eleven hade fått en betygsvarning då hen inte kommit i gång och producerat på lektionerna utan hittade på massa annat…